Dokumentai

Pradžia

Buvusio Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žygių kuopos partizano Juozo Stonio kreipimasis į buvusius bendražygius, parengtas LTSR MVD Telšių apskrities skyriaus

1946 m. lapkritis
Veiklos dokumentai

Dokumentą Lietuvos ypatingajam archyvui 2003 m. perdavė buvęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Janapolės būrio ryšininkas Zigmas Micevičius-Avikailiukas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
6
Bylos Nr.
35
Lapų Nr.
25