Dokumentai

Pradžia

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žygių kuopos [gaunamų ir siunčiamų raštų knygos] fragmentas

[1945–1946 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentą Lietuvos ypatingajam archyvui 2003 m. perdavė buvęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Janapolės būrio ryšininkas Zigmas Micevičius-Avikailiukas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
6
Bylos Nr.
35
Lapų Nr.
24