Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos drausmės nuostatų pataisymo 1948-07-02 instrukcija Nr. 2 su priedu (kvotos ir vienkartinio karo lauko teismo sprendimo pavyzdžiai). Nuorašai

Nuorašai daryti ne anksčiau kaip 1948-07-02
Veiklos dokumentai

Dokumentai iš Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo, 2016 m. rugsėjo mėn. rasto Marijampolės r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
3
Bylos Nr.
3
Lapų Nr.
Nuo 64 iki 69
Pastabos
Skelbiami 2 dokumento egzemplioriai.