Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos 1948-01-05 instrukcija Nr. 1, skirta miestuose veikiantiems partizanų daliniams. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-01-05
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo, 2016 m. rugsėjo mėn. rasto Marijampolės r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
3
Bylos Nr.
3
Lapų Nr.
62, 63