Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos vidaus tarnybos statutas

1948-01-01
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo, 2016 m. rugsėjo mėn. rasto Marijampolės r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
3
Bylos Nr.
3
Lapų Nr.
Nuo 39 iki 60