Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Vyčio apygardos štabo leidinys „LLKS Tarybos prezidiumo kreipimasis į Sąjūdžio dalyvius ir visus krašto gyventojus“. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-10-22
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
220
Lapų Nr.
Nuo 109 iki 118