Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) atžymėjimų projektas

1949 m.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
220
Lapų Nr.
Nuo 94 iki 102