Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto 1950-06-30 nutarimas Nr. 5 dėl LLKS statuto pakeitimų. Dublikato nuorašas

Dublikato nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-06-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
220
Lapų Nr.
62