Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto 1950-05-30 nutarimas Nr. 3 dėl LLKS Tarybos prezidiumo struktūros pakeitimų. Dublikato nuorašas

Dublikato nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-05-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
220
Lapų Nr.
60