Dokumentai

Pradžia

Rytų Lietuvos srities vadovybės atsišaukimas „Šalin kolchozus!“

[1949–1953 m.]
Atsišaukimai

LSSR KGB darbuotojų daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
232
Lapų Nr.
27