Dokumentai

Pradžia

Nenustatyto Lietuvos partizanų organizacinio vieneto partizanų įspėjimas Lietuvos gyventojui išstoti iš kolūkio

[1949–1953 m.]
Veiklos dokumentai

LSSR KGB darbuotojų daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
232
Lapų Nr.
25