Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-Karijoto laiško fragmentas

Ne anksčiau kaip 1950-01-25
Veiklos dokumentai

LSSR KGB darbuotojų daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
269
Lapų Nr.
66