Dokumentai

Pradžia

Partizanų leidinio „Lietuvos laisvės varpas“ leidėjų grupė

[1946–1952 m.]
Veiklos dokumentai

LSSR KGB darbuotojų daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
269
Lapų Nr.
68