Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-12-24 įsakymas Nr. 60 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-12-23 įsakymo Nr. 24 paskelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-12-31
Veiklos dokumentai

Paskelbtas laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas įsakymas Nr. 24 dėl partizanų pasveikinimo Kalėdų proga ir kt.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
230
Lapų Nr.
282