Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-12-22 įsakymas Nr. 59 dėl partizanų ryšininkų išbraukimo iš rinktinės sąrašų ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-12-22
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
230
Lapų Nr.
281