Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-12-20 įsakymas Nr. 57 dėl tarnybos pradžios laiko užskaitymo ir partizanų ryšininkų išbraukimo iš rinktinės sąrašų. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-12-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
230
Lapų Nr.
278