Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-07-19 įsakymas Nr. 10 dėl žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, partizanų įrašymo į rinktinės partizanų sąrašus, papeikimų skyrimo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-07-19
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
230
Lapų Nr.
36, 37