Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-06-10 įsakymas Nr. 8 dėl partizanų įrašymo į partizanų sąrašus, skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, partizanų slavyvardžių keitimo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-06-10
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
230
Lapų Nr.
34