Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-05-13 įsakymas Nr. 7 dėl žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų ir partizanų įrašymo į partizanų sąrašus, karinio laipsnio partizanams suteikimo, drausmės palaikymo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
230
Lapų Nr.
33