Dokumentai

Pradžia

Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopos partizanai

Ne vėliau kaip 1949 m. lapkritis
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Juozas Bulovas-Iksas, 2. Antanas Bulovas-Budrys. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
567, 568