Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos ryšininkės

Nenustatyta data
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Emilija Vaičėnaitė, 2. Anelė Dručkutė-Siniauskienė. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
519, 520