Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanas Jonas Tamaliūnas-Mažasis Jonas grįžęs iš lagerio

Nenustatyta data
Fotodokumentai

Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
516, 518