Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Gardino grupės vado pavaduotojo [Broniaus Marčiulionio]-Stumbro pranešimas rinktinės vadui apie gautus raštus

1947-12-14
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
465