Dokumentai

Pradžia

Ignas Meiželis

Ne vėliau kaip 1944-05-31
Fotodokumentai

I. Meiželis – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1943–1946 m.). Nuotrauka įklijuota I. Meiželio darbo pažymėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
7357/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
69-2