Dokumentai

Pradžia

Algirdas Bielinis

Ne vėliau kaip 1945-09-22
Fotodokumentai

A. Bielinis – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1943–1946 m.). Nuotrauka įklijuota Vilniaus Universiteto studento A. Bielinio asmens liudijime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
7357/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
68-2