Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) ginklai

1946-02-23
Fotodokumentai

Ginklai paimti LSSR NKGB Vilniaus m. skyriaus darbuotojų LLA slėptuvėje, įrengtoje Lietuvos SSR Mokslų akademijos rūsyje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
7357/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
419a-4