Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos štabo leidinio „Užsienio žinių biuletenis“ titulinis lapas

1951-01-31
Veiklos dokumentai

LSSR MGB darbuotojų daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
561
Lapų Nr.
191-11