Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies leidinio „Užsienio lietuvių gyvenimas ir kova dėl laisvės“ titulinis lapas

1950 m. gruodis
Veiklos dokumentai

LSSR MGB darbuotojų daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
561
Lapų Nr.
191-9