Dokumentai

Pradžia

Pietų Lietuvos srities štabo laikraščio „Partizanas“ redakcijos Dainavos apygardos vadui Vincui Daunorui-Unguriui siunčiamo laikraščio grąžinamasis lydraštis

1951-02-21
Veiklos dokumentai

LSSR MGB darbuotojų daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
561
Lapų Nr.
191-8