Dokumentai

Pradžia

Pietų Lietuvos srities vado Sergijaus Staniškio-Vilties Dainavos apygardos vadui Vincui Daunorui-Unguriui siunčiamos siuntos grąžinamasis lydraštis

Ne vėliau kaip 1951-02-06
Veiklos dokumentai

LSSR MGB darbuotojų daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
561
Lapų Nr.
191-7