Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono [1-ojo būrio vado] Juozo Balčiaus-Banaičio pranešimas rinktinės vadui apie priežastis, dėl kurių neįvyko planuotas [spausdinimo] mašinėlių ir kitų daiktų paėmimas

1946-10-23
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
114