Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 1-ojo skyriaus partizano Gegužės (slap.) prašymas būrio vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę

1947-02-25
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
112