Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Tauro rinktinės vado Aleksandro Grybino-Fausto pranešimas Pietų Lietuvos srities vadui apie 1949 m. gegužės 20 d. Marijampolės aps. Kazlų Rūdos vls. Dambravinos k. įvykusį susidūrimą su priešu

1949-05-31
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
111