Dokumentai

Pradžia

Tekstas „Ar verta važiuoti į Lenkiją?“ apie Jaltos konferencijos nutarimų Lenkijos klausimu vykdymą ir lietuvių norą išvykti į Lenkiją

1945-02-12–1945-04-08
Veiklos dokumentai

Tekstas rastas 1945-04-09 atliekant kratą pas LLA Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininką Praną Valiuką-Žalvyrį.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
107, 108