Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės Nemunaičio seniūnijos komendanto Putino (slap.) parengtas Alytaus aps. Alovės vls. Nemunaičio seniūnijoje veikiančių partizanų mobilizavimo planas

Ne vėliau kaip 1945-12-03
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
305