Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkinės rinktinės Ilgininkų seniūnijos komendanto Vinco Batulevičiaus-Gailiaus parengtas Alytaus aps. Merkinės vls. Ilgininkų seniūnijoje veikiančių partizanų mobilizavimo planas

Ne vėliau kaip 1945-11-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
304