Dokumentai

Pradžia

Raitininkų seniūnijos komendanto Liūto (slap.) parengtas Alytaus aps. Merkinės vls. Raitininkų seniūnijoje veikiančių [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų mobilizavimo planas

1945 m.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
303