Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės Ryliškių seniūnijos komendanto Karvelio (slap.) parengtas Alytaus aps. Merkinės vls. Ryliškių seniūnijoje veikiančių partizanų mobilizavimo planas

Ne vėliau kaip 1945-11-25
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
302