Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-osios kuopos 3-ojo būrio vado Barzdylos (slap.) pakvitavimas gavus rekvizicinį kvitą

1945-09-26
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
269