Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado adjutanto Valentino Paulausko-Pauliuko pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus

1945-09-26
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
268