Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Dubysos rajono [TAK] būrio vado Vytenio (slap.) parengtos žinios apie Kelmės aps. Karklėnų vls. sovietines karines pajėgas

1948-05-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
218
Lapų Nr.
216