Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Dubysos rajono [TAK] būrio sudarytas Kelmės aps. Karklėnų vls. LSSR MVD, MGB, stribų, sovietų valdžios pareigūnų sąrašas

1948-05-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
218
Lapų Nr.
214