Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) stambesnio organizacinio vieneto vadovybės schema

1949 m.
Žemėlapiai, schemos, planai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
218
Lapų Nr.
208