Dokumentai

Pradžia

Partizanų kautynių ir susidūrimų su priešu aprašymų schema

1949–1950 m.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
218
Lapų Nr.
207