Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žalgirio būrio vado Garnio (slap.) 2-osios kuopos vadui siųsto sovietų valdžios areštuotų ir ištremtų asmenų sąrašo lydraštis. Nuorašas

Nuorašas dayrtas ne anksčiau kaip 1946-01-01
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
155