Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Antano Grikiečio-Vidmanto 1952-01-15 įsakymas Nr. 1 dėl Pietų Lietuvos srities vado Sergijaus Staniškio-Vilties 1952-01-01 įsakymo Nr. 1 paskelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1952-01-15
Veiklos dokumentai

Paskelbti kai kurie  Pietų Lietuvos srities vado įsakymo Nr. 1 straipsniai dėl apygardos partizanų sveikinimo Naujųjų Metų proga.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
154