Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Antano Grikiečio-Vidmanto 1951-12-24 įsakymas Nr. 16 dėl rinktinės partizanų sveikinimo Šv. Kalėdų proga, laikinai einančio rinktinės visuomeninės dalies viršininko pareigas Karvelio (slap.) atleidimo iš pareigų ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1951-12-24
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
152