Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito 1949-11-25 įsakymas Nr. 58 dėl rinktinės partizanų žūties ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-11-25
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
70