Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito 1949-11-22 įsakymas Nr. 57 dėl Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo, karinio laipsnio rinktinės partizanamas suteikimo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-11-22
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
69