Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito 1949-11-19 įsakymas Nr. 56 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-02-19 įsakymo Nr. 4 paskelbimo, padėkos kautynėse pasižymėjusiam rinktinės partizanui Klaidui (slap.) skyrimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-11-19
Veiklos dokumentai

Paskelbtas laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas įsakymas Nr. 4 dėl apygardos atskiros kuopos vado Šarūno (slap.), jo pavaduotojo Kariūno (slap.) žūties ir kt.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
68